maj 2013
Już niedługo majowe Gniazdo trafi do Waszych jednostek!
 • Planuj, nie żałuj!
 • Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz!
 • O wierze w roku wiary
 • Tajemnica Sudarionu
 • Jak zostałem harcerzem cz. 7
 • Cień zastępowego
 • i inne...

więcej...


impeesa

Impeesa - niepowtarzalna, ogólnopolska rywalizacja zastępów dziewczyn

18.01.2008, 17:55:13, Czachor

Zastęp IMPEESY to ten, który osiągnął możliwie największy wzrost w ciągu roku harcerskiego, wywiązał się z zadań planu pracy drużyny, zadań Impeesy, wziął udział w obozie i żyje prawdziwym duchem harcerskim.


Pobierz Kartę Impeesy
Karta Impeesy (dokument MS Word, rozmiar: 51,00 kB)

Cel
Impeesa przeznaczona jest dla WSZYSTKICH zastępów! Tych, które są zgrane, silne, mają dobrze rozwinięte techniki, ale także tych, które chcą nad tym właśnie pracować. Rywalizacja ma na celu wzmocnić współpracę w zastępie, rozwinąć pracę nad sobą każdej z druhen, wzmocnić ducha harcerskiego, rozwinąć techniki, przyczynić się do głębszego poznania siebie i swojej historii. Współzawodnictwo z innymi zastępami mobilizuje dziewczyny do pracy i wyzwala pokłady energii. Nie pozwala "spocząć na laurach", mobilizuje, aby wciąż robić więcej i robić to lepiej.

Zastępy pracują według 5 celów skautingu - rozwijają swoje zdrowie poprzez rajd, formacja pomaga w kształtowaniu charakteru, praca nad techniką świetnie rozwija zmysł praktyczny, uczą się służby i zacieśniają swoją relację z Bogiem. Nie ma lepszego sposobu, by rozwijać się tak bardzo we wszystkich 5 płaszczyznach na raz jak start w Impeesie!

Wymagania Impeesy na rok harcerski 2008/2009

 1. Zdrowie
  - raz na cykl zorganizować zajęcia sportowe z wilczkami lub dla młodszych dzieci w parafii
  - codzienna gimnastyka każdej harcerki, każda może uprawiać systematycznie jakąś dyscyplinę sportu

 2. Charakter
  - kompletny mundur na zbiórkach i biwakach
  - zorganizowanie spotkania dla koleżanek lub wilczków z ciekawą osobą, dotyczące wybranej rocznicy narodowej
  - każda harcerka zdobywa nowy stopień, a także 2-3 nowe sprawności (w tym jedna związana z techniką, którą wybrał zastęp)

 3. Zmysł praktyczny
  - stworzenie i aktualizowanie strony internetowej zastępu (min. raz na cykl)
  - napisanie artykułu do gazety (Gniazdo, lokalna, Niedziela, Gość niedzielny lub inna)
  - wybór techniki zastępu, jej rozwój poprzez gry, warsztaty, spotkania z ekspertami w tej dziedzinie - relacja min. na koniec każdego cyklu na stronie zastępu oraz wykonanie dzieła na obozie

 4. Służba
  - podjęcie się przez każdą harcerkę z zastępu całorocznej służby w domu poprzez zajęcia, które mało lubi bądź wcale
  - służba zastępem

 5. Bóg
  - apostolstwo poprzez stałą i systematyczną działalność na rzecz Kościoła (parafii ale nie tylko) - po rozmowie z duszpasterzem drużyny w czym możecie pomóc
  - zastęp uczestniczy w nabożeństwie 9 pierwszych piątków miesiąca


Terminy i realizacja
W zastępie musi być min. 5 harcerek.

Zastęp podejmuje decyzję na Radzie Zastępu i przedstawia na Sądzie Honorowym swoje uczestnictwo (w tym wypadku może trzeba będzie zwołać nadzwyczajny Sąd). Po zaakceptowaniu decyzji przez Sąd, drużynowa wysyła zgłoszenie (Kartę Zastępu) wraz z projektem działania do Namiestnictwa Harcerek do30.10.2008.
Pamiętać należy, że przy wyborze techniki kierujecie się chęcią rozwoju zastępu, a nie jego stagnacją. W przypadku, jeśli drużynowa i Sąd Honorowy stwierdzą, że zastęp nie podjął się wyzwania prosi o zmianę techniki.
Jeśli chodzi o służbę na rzecz Kościoła, to należy ją podjąć po rozmowie z duszpasterzem.
Służbę w domu zostawiam w gestii sumienia.
Zastęp wyznacza sobie po jednym celu w każdym aspekcie skautingu.

Pozostałe zadania, wymagające systematyczności i pracy przez cały rok, zastęp wykonuje do końca obozu 2009.

Rolą Sądu Honorowego jest czuwanie nad stałą pracą zastępu i obserwowanie go w ciągu roku. Zastęp musi wywiązywać się z zadań planu pracy drużyny. Impeesa jest ponad plan i tylko wtedy, gdy zastęp daje radę z planem. W innych wypadkach zastęp zobowiązany jest wycofać się z Impeesy. Po zimowisku drużynowa przysyła raport z pracy zastępu.


Przyznanie odznaki
Decyzję o przyznaniu odznaki Impeesy podejmuje Sąd Honorowy na koniec obozu. Drużynowa do 10.08.2009 odsyła raport o zastępie wraz z decyzją o przyznaniu odznaki bądź nie. Ważne! Obóz powinien być zwizytowany przez Namiestnictwo, a więc musi być zgłoszony w terminie.

Przyznanie odznaki Impeesy nie powinno być traktowane tylko jako nagroda, bo jest to przede wszystkim obowiązek i wezwanie do dalszej pracy. Zastęp musi obowiązkowo kontynuować swój udział w Impeesie i utrzymywać poziom.

Dlatego istnieją kolejne reguły
Zastęp Impeesy powinien w kolejnym roku kandydować do odznaki. W takim przypadku może nosić przez cały rok oznaczenie Impeesy, nawet jeżeli na początku roku nie spełnia wszystkich wymagań.
Jeżeli zastęp Impeesy nie zgłosi projektu na kolejny rok, musi zwrócić oznaczenie Impeesy.
Jeżeli zastęp Impeesy kontynuuje działanie, ale do końca obozu nie wykona zadań, to po obozie musi zwrócić oznaczenie.
Sąd Honorowy może także zadecydować o zwrocie oznaczenia Impeesy, w przypadku, gdy poziom zastępu wyraźnie spadł, albo gdy zastęp w ciągu roku zrezygnował z bycia w Impeesie.


Kontakt
Anna Wieliczko HR
namiestniczka harcerek
ul. Sowińskiego 21/5
51-685 Wrocław
tel. 668 473 002
e-mail: impeesa@fse.pl

wszelkie aktualności na stronie Gniazda (zakładka "Impeesa")


komentarze (0)

dodaj swój komentarz
wypełnij formularz (wszystkie pola są wymagane)Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

na górę strony