maj 2013
Już niedługo majowe Gniazdo trafi do Waszych jednostek!
  • Planuj, nie żałuj!
  • Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz!
  • Pisać jak papież
  • Tajemnica Sudarionu
  • System zastępowy
  • Cień zastępowego
  • i inne...

więcej...


impeesa

Impeesa przeznaczona jest dla WSZYSTKICH zastępów! Tych, które są zgrane, silne, mają dobrze rozwinięte techniki, ale także tych, które chcą nad tym właśnie pracować. Rywalizacja ma na celu wzmocnić współpracę w zastępie, rozwinąć pracę nad sobą każdej z druhen, wzmocnić ducha harcerskiego, rozwinąć techniki, przyczynić się do głębszego poznania siebie i swojej historii. Współzawodnictwo z innymi zastępami mobilizuje dziewczyny do pracy i wyzwala pokłady energii. Nie pozwala "spocząć na laurach", mobilizuje, aby wciąż robić więcej i robić to lepiej.

Zastępy pracują według 5 celów skautingu - rozwijają swoje zdrowie poprzez rajd, formacja pomaga w kształtowaniu charakteru, praca nad techniką świetnie rozwija zmysł praktyczny, uczą się służby i zacieśniają swoją relację z Bogiem. Nie ma lepszego sposobu, by rozwijać się tak bardzo we wszystkich 5 płaszczyznach na raz jak start w Impeesie!


Impeesa 2009/2010

3.11.2009, 08:43

całkiem świeża Impeesa nadchodzi!

czytaj więcej


Odznaka Impeesy

7.10.2008, 20:39

Walka zastępów o zdobycie Impeesy wieńczona przyznaniem odznaki, której fotografia została umieszczona w dalszej części artykułu.

czytaj więcej


Impeesa - niepowtarzalna, ogólnopolska rywalizacja zastępów dziewczyn

18.01.2008, 17:55, Czachor

Zastęp IMPEESY to ten, który osiągnął możliwie największy wzrost w ciągu roku harcerskiego, wywiązał się z zadań planu pracy drużyny, zadań Impeesy, wziął udział w obozie i żyje prawdziwym duchem harcerskim.

czytaj więcej


Do zastępowych na dobry początek Impeesy

18.01.2008, 17:48, Anna Wieliczko HR

Stań na miejscu Baden-Powella i odpowiedz sobie na pytanie czy jesteś gotowa poprowadzić swój zastęp do pełni rozwoju? Czy Twój zastęp gotowy jest podjąć się obowiązku szkolenia, by jeszcze lepiej służyć Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Europie, by lepiej nieść pomoc bliźnim?

czytaj więcej


Impeesa - w pobliżu matabelskich twierdz

18.01.2008, 17:45, Czachor

"W pobliżu matabelskich twierdz B-P i Frederic C. Burnham słyszeli wieczorami i nocą pieśni wojenne. Zawsze pojawiało się w nich słowo, które tubylcy wyśpiewywali coraz głośnej, niemal groźnie, wśród głuchego dudnienia bębnów: Im-pee-sa... Im-pee-sa..."

czytaj więcej


na górę strony