maj 2013
Już niedługo majowe Gniazdo trafi do Waszych jednostek!
  • Planuj, nie żałuj!
  • Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz!
  • Tajemnica Sudarionu
  • Jak zostałem harcerzem cz. 7
  • System zastępowy
  • Cień zastępowego
  • i inne...

więcej...


współpraca

Nowe zasady udostępniania zdjęć

31.07.2008, 11:44:35, Czachor

Nowe zasady udostępniania zdjęć Od 31.082.2008 r. zmieniają się zasady udostępniania zdjęć Stowarzyszeniu. Dotychczas nie było jakiś wyraźnych zasad, na jakich są one publikowane np. w "Gnieździe". Warto to jakoś uregulować, żeby wszystko było jasne i każdy wiedział, na co się godzi wysyłając nam (Zawiszy) zdjęcia. Co niniejszym po konsultacji z Namiestnictwem zostało uczynione... W razie pytań, niejasności, pomysłów i innych - czekamy na wiadomości.


spis treści
1. Licencja
2. O licencjach Creative Commons
3. Które zdjęcia? Czyli prawo nie działa wstecz
4. Jak udostępnić zdjęcia Stowarzyszeniu?
5. W skrócie...


1. Licencja
Zdjęcia są udostępnianie Stowarzyszeniu na zasadach licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - wersja 2.5 (w skrócie: CC-BY).

przydatne linki:
- CC-BY - przystępne podsumowanie
- CC-BY - tekst prawny

Licencja ta zezwala na kopiowanie, rozprowadzanie, przestawianie i wykonywanie objętego prawem autorskim utworu (w naszym wypadku najczęściej jest to zdjęcie) oraz opracowanych na jego podstawie utworów zależnych pod warunkiem oznaczenia utworu (pierwowzoru) w sposób określony przez autora (licencjodawcę).

Warunkiem wykorzystania zdjęć na licencji CC-BY jest zamieszczenie przy ich wykorzystaniu kopii licencji lub Uniform Resource Identifier licencji, który np. w "Gnieździe" będzie wyglądał podobnie do tego:

Zamieszczone zdjęcia są objęte licencją Creative Commons - uznanie autorstwa - wersja 2.5 - dostępną pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pl/legalcode.
2. O licencjach Creative Commons
(na podstawie http://creativecommons.pl)
Licencje Creative Commons wykorzystują prawo autorskie, aby umożliwić przekazanie innym części praw przysługujących autorowi. Nie oznaczają one zrzeczenia się praw autorskich. Dzieła objęte licencjami CC nie trafiają do domeny publicznej - prawa autorskie pozostają zachowane, ale umożliwiają udostępnienie dzieła szerokiemu gronu użytkowników.

Licencje CC zostały opracowane z myślą o wszelkiego rodzaju materiałach: stronach internetowych, muzyce, zdjęciach, filmach, literaturze czy materiałach edukacyjnych i artykułach naukowych - przede wszystkim tych rozprowadzanych przez Internet.

Licencje Creative Commons są nieodwoływalne. Oznacza to, że nie możesz zabronić osobie, która uzyskała Twój utwór na licencji Creative Commons, wykorzystywania go zgodnie z warunkami licencji. Wolno w dowolnej chwili wstrzymać dystrybucję utworu na licencji Creative Commons, jednak taki krok nie wiąże się z wycofaniem z obiegu wszelkich kopii tegoż utworu już udostępnionych na licencji Creative Commons, w tym wiernych kopii, kopii zawartych w utworach zbiorowych czy też adaptacji utworu (w zależności od typu licencji).


3. Które zdjęcia? Czyli prawo nie działa wstecz
Zgodnie z zasadą nieretroakcyjności postanowienia tej licencji nie dotyczą utworów (zdjęć) udostępnionych Stowarzyszeniu przed 31.07.2008 r. (czyli przed dniem, od którego niniejsze zasady obowiązują). Stosują się do nich warunki, na których autor udostępnił te zdjęcia (w większości zgodne z przedmiotową licencją).

Natomiast dobrze by było, gdyby autorzy zdjęć przekazanych przed 31.07.2008 r. wysłali na adres gniazdo@fse.pl zgodę na udostępnienie ich na licencji CC-BY, o przykładowej treści:

1.08.2008
Zgadzam się na wykorzystanie moich zdjęć udostępnionych SHK-Z FSE przed 31.07.2008 na zasadach licencji "Creative Commons - Uznanie autorstwa - wersja 2.5" dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pl/legalcode.
Jan Kowalski


Dzięki temu każda strona będzie dokładnie wiedziała, na czym stoi.


4. Jak udostępnić zdjęcia Stowarzyszeniu?
Tak jak zawsze, czyli przekazać sposobami opisanymi w tym artykule. Ważna uwaga - zauważ, że wgrywając zdjęcia na ftp.fse.pl automatycznie zgadzasz się na wykorzystanie ich na licencji Creative Commons (o czym jest odpowiednie info w katalogu głównym FTP).

Dobrym pomysłem jest również zamieszczenie w katalogu ze zdjęciami krótkiego pliku tekstowego z przykładową zawartością (lub w treści e-maila):

Zgadzam się na wykorzystanie moich zdjęć udostępnionych SHK-Z FSE w dn. 1.08.2008 na zasadach licencji "Creative Commons - Uznanie autorstwa - wersja 2.5" dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pl/legalcode.
imię i nazwisko autora zdjęć
5. W skrócie...
- Creative Commons - Uznanie autorstwa - wersja 2.5
- warunki wykorzystania zdjęcia: umieszczenie URI tekstu licencji oraz podanie autora zdjęcia
- przekazanie zdjęć Stowarzyszeniu od dnia 31.07.2008 oznacza akceptację udostępnienia ich na powyższej licencji (o czym jest informacja w najważniejszych punktach informacyjnych Stowarzyszenia - "Gniazdo", Forum FSE, ftp.fse.pl, docelowo również fse.pl i inne).


komentarze (0)

dodaj swój komentarz
wypełnij formularz (wszystkie pola są wymagane)

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

na górę strony