maj 2013
Już niedługo majowe Gniazdo trafi do Waszych jednostek!
  • Barwy niezwyciężone!
  • Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz!
  • Teatr improwizacji
  • Pisać jak papież
  • System zastępowy
  • Cień zastępowego
  • i inne...

więcej...


aktualności

70-ta rocznica powołania "Hufców Polskich"

23.10.2009, 03:17:58

70-ta rocznica powołania "Hufców Polskich"

"Harcerstwo to wielkie środowisko braterskie, w którym starsi pragną stworzyć zdrowe i uszlachetniające otoczenie dla swoich młodszych braci i sióstr."

St. Sedlaczek27 X 1939 r. została utworzona zasłużona dla Polski organizacja HARCERSTWO POLSKIE.

27 października tj. we wtorek przypada 70-ta rocznica powołania "Hufców Polskich" i w tym dniu organizowane są symboliczne uroczystości rocznicowe.

  1. o godz. 15.30 zostaną zapalone znicze na kwaterze batalionu GUSTAW na Powązkach

  2. o godz. 17.00 w dolnym kościele Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, przy ul. Świętojańskiej w Warszawie (u o. Jezuitów obok katedry) zostanie odprawiona msza Św. w intencji bohaterskich harcerek i harcerzy z HP. Celebrował będzie ks. phm. Marian Sedlaczek - syn hm. PR Stanisława Sedlaczka.Po mszy będzie okazja do rozmowy z seniorami HP, a po tym spotkaniu zapalony zostanie znicz przy kamieniu pamiątkowym na rondzie St. Sedlaczka.


Wszystkich, którym idee HP są bliskie zapraszamy!

Czuj-Duch !

Stowarzyszenie Dziedzictwa Harcerstwa Polskiego - "Hufców Polskich" im. Stanisława Sedlaczka

komentarze (1)

dodaj swój komentarz
wypełnij formularz (wszystkie pola są wymagane)Jacek, 23.10.2009, 04:19:00

Harcerstwo Polskie (krypt. "hufce Polskie") to ta trzecia
obok Sz.Sz. i Związku Koniczyn - Bądź Gotów, ogólnokrajowa organizacja
konspiracyjnego harcerstwa w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej
(jedyna, która w tym czasie organizowała obozy letnie i pierwsza, zanim
pojawili zię Zawiszacy, która przyjmowała niepełnoletnich), a w
powstaniu wystawiła (obok Zośki, Parasola i Wigier) czwarty harcerski
batalion - Gustaw.
Byli w niej:
- Naczelniczką - hm. Halina Sadkowska (lekarka i asystentka w Wolnej
Wszechnicy Polskiej, od czerwca 1944 więziona w KL Ravensbrück, a po
"wyzwoleniu" od grudnia 1945 r. więziona przez UB w więzieniu
mokotowskim, w 1947 r. skazał na 3 lata pozbawienia wolności)
- hm. RP Stanisław Sedlaczek (jeden z najwybitniejszych założycieli
przedwojennego ZHP i wieloletni Naczelnik, zamordowany 3 sierpnia 1941 w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu)
- hm. RP mjr dr Henryk Glass (również b. Naczelnik G.K.Męskiej, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta)
- prof. hm. Władysław Sołtan (b. Przewodniczący ZHP, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej)
- prof. hm. Witold Sawicki (twórca Kręgu Św. Jerzego, wykładowca na konspiracyjnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich oraz UW, w grudniu 1945 r. aresztowany przez UB, osadzony w więzieniu mokotowskim, 24 lutego 1947 r. skazany na 8 lat pozbawienia wolności, profesor prawa na UJ, UW, UŁ i KUL oraz członek Polskiej Akademii Umiejętności)
- hm. ppor. Kazimierz Burmajster (po wojnie Naczelnik ZHP w niemczech i Naczelnik Harcerzy ZHPpgK)
- prof. hm. Zbigniew Fallenbüchl (po wojnie również Naczelnik Harcerzy
ZHPpgK, wykładowca ekonomii na uczelniach w Kanadzie)
- nawet dzisiejszy szef warszawskiego środowiska Szarych Szeregów, dh
Motek też najpierw był w HP :)

Chwała bohaterom !

na górę strony