maj 2013
Już niedługo majowe Gniazdo trafi do Waszych jednostek!
  • Planuj, nie żałuj!
  • Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz!
  • Pisać jak papież
  • O wierze w roku wiary
  • System zastępowy
  • Cień zastępowego
  • i inne...

więcej...


aktualności

Czwarta Rawska Fiesta Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze

30.01.2008, 23:09:31, Gosia Sobich

Czwarta Rawska Fiesta Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze Już po raz czwarty Fiesta zagości w Rawie Mazowieckiej - 1 marca 2008 roku o godz. 11.00, na terenie obok Zamku Książąt Mazowieckich, odbędą się zawody. Impreza ma charakter otwarty, tzn. wziąć może w niej każdy kto ma trochę czasu na klejenie modelu, wystartuje w zawodach i wiek między 9 a 17 lat. Dla wszystkich uczestników organizator - Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "ZAWISZA" Federacja Skautingu Europejskiego w Rawie Mazowieckiej - zapewnia darmowe modele balonów do sklejania.

UWAGA! Rozpoczynamy już spotkania, na których będę klejone modele - spotkania OTWARTE.
- 2 lutego godz. 12.30, hol przy Bibliotece Dziecięcej w Rawie Mazowieckiej
(obok Kościoła NP NMP - "Dużego Kościoła")
- 9 lutego godz. 10.00, hol przy Bibliotece Dziecięcej w Rawie Mazowieckiej
(obok Kościoła NP NMP - "Dużego Kościoła")

REGULAMIN III Rawskiej Fiesty Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze – luty 2007r.

1. Ustalenia ogólne
1.1 Model balonu na ogrzane powietrze, to model lżejszy od powietrza, bez napędu, uzyskujący swoją wyporność wyłącznie na skutek ogrzewania powietrza.
1.2 W powłoce nie może znajdować się inny gaz poza powietrzem i normalne produktu spalania paliwa niezbędnego do jego podgrzania.
1.3 Każda załoga (3-4 osoby) może zgłosić dwa modele. W szczególnych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez sędziego głównego, załoga może liczyć więcej osób.
1.4 Są dwie kategorie wiekowe:
 młodzicy – rok urodzenia od 1995 do 1997 (w szczególnych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez sędziego głównego, mogą wziąć udział młodsi zawodnicy).
 juniorzy – rok urodzenia od 1990 do 1994.
1.5 Ustalone są trzy konkurencje:
 ”model o średnicy do 1,5m”,
 ”model o średnicy otwartej”,
 "najciekawszy model balonu".
1.6 Ogólna klasyfikacja w konkurencjach ”model o średnicy do 1,5m” oraz ”model o średnicy otwartej” uzależniona jest od pomiaru czasu zgodnie z pkt. 5 regulaminu.
1.7 Ogólna klasyfikacja w konkurencjach "najciekawszy model balonu" uzależniona jest od punktów przyznanych zgodnie z pkt. 6 regulaminu.
1.8 Każda załoga ma prawo wykonać dwa loty niekoniecznie z użyciem tego samego balonu. Do końcowej klasyfikacji w konkurencjach ”model o średnicy do 1,5m” oraz ”model o średnicy otwartej” bierze się pod uwagę czas jednego, najlepszego lotu. Do końcowej klasyfikacji w konkurencji "najciekawszy model balonu" bierze się pod uwagę jeden balon danej załogi, ten który otrzymał wyższą punktację.
1.9 Wszystkie kwestie sporne, nie ujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzyga sędzia główny.

2 Charakterystyka techniczna balonu w konkurencji – „model o średnicy do 1,5m”.
2.1 Średnica powłoki nie większa niż 1,5 metra.
2.2 Maksymalny obwód na "równiku" – 4,7 metra.
2.3 Wysokość nie większa niż 2,6 metra /rozłożonego brytu z kołnierzem/.
2.4 Powłoka musi być wykonana z bibułki prasowanej.
2.5 W modelu balonu nie można umieszczać jakiegokolwiek źródła ciepła.

3 W Konkurencji „model o średnicy otwartej” parametry modelu są dowolne.

4 Organizacja startów.
4.1 Starty balonów odbywają się z linii startów wyznaczonej przez głównego sędziego.
4.2 Loty należy wykonać w wyznaczonym okresie czasu wyznaczonym przez sędziego.
4.3 Kolejność startów ustalona jest przed zawodami przez sędziego głównego.
4.4 Do ogrzania powietrza niezbędnego do napełnienia balonu można używać własnego źródła ciepła. W przypadku udostępnienia przez organizatora palenisk, załogi mogą we własnym zakresie zaopatrzyć się w paliwo.

5 Pomiar czasu.
5.1 Czas lotu mierzy się od momentu ostatniego kontaktu zawodnika z balonem do momentu zetknięcia się balonu z ziemią lub przeszkodą, bądź też zniknięcia balonu z pola widzenia chronometrażystów.
5.2 Jeżeli balon zniknie z pola widzenia lub zetknie się albo zniknie za przeszkodą, lecz przed upływem 10 sekund pojawi się ponownie lub rozpocznie kontynuację lotu, to pomiar czasu jest kontynuowany.

6 Ocena balonów w konkurencji "najciekawszy model balonu".
6.1 Każdy balon może zostać zgłoszony do tej konkurencji.
6.2 Punktacja – każdy członek komisji sędziowskiej przyznaje punkty za:
 staranność wykonania od 0 do 5 pkt.
 efekty dekoracyjne symbole i napisy od 0 do 5 pkt.
Razem od 0 do 10 pkt.
6.3 Ostateczna punktacja ustalana jest przez komisję sędziowską po zakończeniu ostatniego lotu.


Serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji na rawa.fse.pl

komentarze (1)

dodaj swój komentarz
wypełnij formularz (wszystkie pola są wymagane)FrauttetCreve, 10.10.2008, 19:38:19

car insurance

insurance

na górę strony